Höstmöte 24.11.2019

23 november, 2019

Välkommen på Nykarleby Ridklubb r.f.

HÖSTMÖTE

Söndagen den 24 november kl.14.00 i Parkbo

Stadge-enliga ärenden.

AGENDA

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare

§3 Godkännande av arbetsordningen

§4 Fastställande av mötets lagenlighet och beslutsförhet

§5 Fastställande av de närvarande skriftligen

§6 Verksamhetsplanen för 2020

§7 Budgeten för 2020

§8 Antalet styrelsemedlemmar 2020

§9 Styrelsen 2020

I tur att avgå: Lena Sjöskog (ordf.), Katrina Nylund (ord.), Kaisa Klemola (ord.), Ansa Nummijärvi (ord.), Sanna Pitkänen (supp.)

§10 Val av föreningens revisorer

§11 Medlemsavgifterna 2020

§12 Övriga ärenden

§13 Mötet avslutas

Efter mötet ordnas föreningens premierings- och prisutdelningstillfälle.

Övriga ärenden meddelas till Lena Sjöskog senast 17.11.2016.