Stipendier och stöd – Stipendit ja tuet

NURK-stipendiet till årets ryttare

Ur protokoll 2/2015:  Styrelsen beslöt att instifta ett stipendie till årets ryttare/tävlingsryttare som delas ut på Hubertusfesten. Medlemmarna får lämna in skriftliga förslag till styrelsen på vem som kunde tilldelas stipendiet.

NURK-hjälpen

Planerar du att göra en satsning inom ridsporten kan du ansöka om stöd från föreningen. Lämna in en ansökan till styrelsen med en beskrivning om dina planer samt en budget så behandlar styrelsen din ansökan. Ansökan kan godkännas eller avslås.

Funktionärsstöd

Föreningen betalar din funktionärslicens ifall du binder dej att ställa upp och hjälpa till på föreningens tävlingar under säsongen. Du kan också ansöka om stöd för skolningsutgifter.
Uppgifter som kräver licens och skolning: Domarordförende, Steward, Banmästare, Dressyrdomare, Hoppdomare, ”Stilhoppnings”-domare, Terrängbaneplanerare, Tekniskt delegat, Första Hjälp….

Tillbakabetalning av tävlingslicenser

Ryttare som har representerat NURK  kan ansöka om att få tillbaka 50% sv sin region- eller nationella licens. Du behöver uppvisat godkänt resultat från tre tävlingar på minst regionnivå (regionlicens) eller nationell nivå (nationell licens).
Meddela dina resultat och kontonummer till nurk.styrelsen@gmail.com senast inom februari påföljande år.

NURK-stipendi vuoden ratsastajalle

ote hallituksen pöytäkirjasta 2/2015: (suomennettu) Hallitus päätti perustaa stipendin vuoden ratsastajalle / kisaratsastajalle. Stipendi jaetaan vuosittain Hubertus-juhlassa. Jäsenet voivat lähettää kirjallisia ehdotuksia henkilöistä, jotka stipendin vuosittain ansaitsisivat.

NURK-apu

Jos aiot panostaa erityisesti taitoihisi tietyssä lajissa, voit hakea seuralta tukea panostukseesi. Kirjallisen hakemuksen ja budjetin sekä kuvauksen suunnitelmistasi voit lähettää seuran Hallitukselle nurk.styrelsen@gmail.com. Hakemus voidaan joko hyväksyä tai hylätä.

Toimitsijatuki

Seura maksaa toimitsijalisenssisi jos sitoudut olemaan käytettävissä ja auttamaan seuran kisoissa kauden aikana. Voit myös hakea tukea koulutusmaksuihisi. Toimitsijatehtävät, jotka vaativat koulutusta ovat Tuomaripuheenjohtaja, Stewardi, Ratamestari, Koulutuomari, Estetuomari, ”Tyyliesteratsastus”-tuomari, Maastoesteratasuunnittelija, Ensiapu…

Kilpailulisenssien takaisinmaksu

Ratsastajat, jotka ovat edustaneet NURK:ia, voivat hakea 50% alue- tai kansallisesta lupamaksusta takaisin. Tarvitset hyväksytyn tuloksen kolmesta kilpailusta vähintään aluetasolla (aluelupa) tai kansallisella tasolla (kansallinen lupa).

Ilmoita tulokset ja tilinumero osoitteeseen nurk.styrelsen@gmail.com seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.