Manege – Maneesi

Manegeavgifter

Manegen är 24 x 60 m och har sandbotten. Föreningens manege hyrs av ridskoleföretagaren Laura Erkkola och Ridskolan Caprilli och alla bokningar och betalningar sker via henne.  Läs mer på www.caprilli.fi > Palvelut >>Tallipaikat, maneesi ja traileri

NURK MEDLEM ÖVRIGA
Engångsavgift 7 € 10 €
10x kort (i kraft 6 mån) 55 € 75 €
Månadskort 50 € 70 €
6 månaders kort 210 € 300 €
Årskort 280 € 390 €
Bokningsavgift 10 €/h 15 €/h

Manegebokningar måste göras senast dagen före så att man hinner informera andra som använder manegen. Försenade bokningar kostar dubbelt avgift.

Bokningsavgift betyder att du har hela manegen för dig själv eller din träningsgrupp. Då får inte andra rida där samtidigt. DÄRTILL måste alla träningsdeltagare sköta sina personliga manegeavgifter om hästarna inte bor i NURKs stall. Alltså 10 € tillsammans för varje timme manegen är i privatbruk + vanliga manegeavgifter av alla ryttare som deltar träningen.

Manegen

Maneesimaksut

Maneesi on hiekkapohjainen ja kooltaan 24 x 60 m. Seuran maneesia vuokrataan yrittäjä Laura Erkkolan kautta ja kaikki varaukset ja maksut hoidetaan hänen kanssaan. Lue lisää www.caprilli.fi -> Palvelut -> Tallipaikat, maneesi ja traileri.

 NURK JÄSEN MUUT
Kertamaksu 7 € 10 €
10 x kortti (voimassa 6 kk) 55 € 75 €
Kk-Kortti 50 € 70 €
6 kk-kortti 210 € 300 €
Vuosikortti 280 € 390 €
Varausmaksu 10 €/h 15 €/h

Maneesivaraukset tulee tehdä viimeistään päivää ennen jotta varauksesta ehditään ilmoittaa muille maneesia käyttäville. Myöhemmin varatuista vuoroista peritään kaksinkertainen maksu.

Maneesin varaus tarkoittaa, että saat koko maneesin omaan tai valmennusryhmäsi käyttöön. Tällöin muut eivät saa ratsastaa maneesissa. Lisäksi valmentautujat, joiden hevoset eivät asu NURKin tallilla, tulee maksaa maneesin käyttömaksu. Eli maneesin varausmaksu on 10 € / tunti ja lisäksi jokainen vierasratsastaja maksaa maneesin käyttömaksunsa.