Ungdom – Nuoret & Tähtiseura

Ungdomsstyrelse & nuorisohallitus

Nurk har också en aktiv ungdomsstyrelse. Ungdomsstyrelsens medlemmar har arrangerat tex. tävlingar med hjälp av vuxna, en resa till HIHS och pizza-kvällar.

Nurkilla on myös aktiivinen nuorisohallitus, jonka jäsenet ovat mm. järjestäneet kisoja aikuisten avustuksella, matkan HIHSiin ja pizza-iltoja.

På sommaren 2023 arrangerar vi tex. Käbbhästklubben

 

Välkommen med på käpphästklubb vid Nykarleby Ridklubb tisdagar 6.6-11.7 kl. 18-19:30! 🦄 Vi leker, hoppar, övar dressyr och lär oss hur en tävling går till. Under sista tillfället hålls en avslutningstävling för alla deltagare där man får visa vad man lärt sig under veckorna.

Pris: 20€. Ålder 7 år uppåt, max 15 deltagare. Anmäl till Evelina per SMS: 040 4873045. Anmäl senast 23.5. Deltagares namn, vårdnadshavares namn, samt vårdnadshavares telefonnummer.

 

Kesällä 2023 järjestetään mm. Keppihevoskerho


Tervetuloa mukaan Uudenkaarlepyyn Ratsastuskerhon keppihevoskerhoon tiistaisin 6.6-11.7 klo. 18-19:30! 🦄 Leikitään, hypätään esteitä, harjoitellaan kouluratsastusta ja tutustutaan keppihevoskisoihin. Viimeisellä harjoituskerralla pidetään kerholaisten päätöskilpailut, johon pääsee mukaan näyttämään uudet kepparitaidot.

Hinta: 20€. Ikä 7 vuotias ja ylöspäin, enintään 15 osallistuijaa. Ilmoittautuminen viimeistään 23.5 Evelinalle tekstiviestitse: 040 4873045. Osallistujan nimi, vanhemman nimi ja puhelinnumero.

 

 

Tähtiseura

tähtiseura_lajiliitot_kaikki_rgb_72dpi

Nurk lyser som Tähtiseura-förening

Nurk är en Tähtiseura inom barn- och ungdomsverksamhet. Tähtiseura-programmet för föreningar är Olympiakommitténs, grenförbundens och de regionala idrottsorganisationernas nya kvalitetsprogram, som stöder den finländska idrottens viktiga styrka: föreningsverksamheten. Kvalitetsprogrammet hjälper föreningarna att utvecklas enligt sina egna önskemål med hjälp av moderna verktyg och arbetsmetoder tillsammans med andra kvalitetsföreningar.

Olympiakommittén, grenförbunden och de regionala idrottsorganisationerna har skapat kvalitetsprogrammet Tähtiseura, vars mål är en övergripande utveckling av den finländska idrottsföreningsverksamheten. Programmets symbol är ett stjärnmärke, som visar att föreningen uppfyller innehållskraven för respektive målgrupp (barn och unga, vuxna och elitidrottare) och de gemensamma kvalitetsfaktorerna för ledarskap. De föreningar som har fått stjärnmärket ingår i ett riksomfattande nätverk för kontinuerlig utveckling, där föreningarna får stöd för sin egen verksamhet och delar med sig av god praxis.

Nurk har fått stjärnmärket för barn och unga. Det visar att föreningen erbjuder barn och unga en trygg, utvecklande och inspirerande miljö för motion och idrott. Föreningen uppfyller kvalitetsfaktorerna för föreningsledarskap och barnidrott och ingår i ett större föreningsnätverk som utvecklas tillsammans och lär sig god praxis av varandra. I en Tähtiseura-förening får var och en idrotta på sitt sätt i gott sällskap!

– Gemenskapen i idrottsföreningarna är en stor resurs för den finländska idrottsframgången. Via Tähtiseura-programmet vill vi förstärka samarbetet mellan föreningarna och bidra till välbefinnande i allt fler finländares vardag. Som en del av stjärnformationen kan var och en idrotta och motionera på sin nivå och mot sina egna mål, ända upp till elitidrottare, med ett större bakgrundsstöd än tidigare. Vi gratulerar föreningen för stjärnmärket, berättar direktören för Olympiakommitténs enhet Lisää liikettä Pekka Nikulainen om målen med programmet.

Stjärnmärket är också ett löfte om kvalitet till nuvarande och nya föreningsmedlemmar

Stjärnmärket, som föreningen beviljats, är ett löfte om kvalitet till nuvarande och nya föreningsmedlemmar samt till deras närmaste och stödpersoner. Stjärnmärket är ett tecken på en modern, smidig och människonära verksamhetsmodell som passar för alla som vill idrotta och motionera. Den passar för olika individers behov, men utvecklas också med dem.

– I ett litet land är aktiv gemensam aktivitet det bästa sättet skapa gemenskap, utvecklas och nå framgång. En förening som ansluter sig till Tähtiseura-gemenskapen får hjälp och verktyg för att utveckla och förnya verksamheten i växelverkan med olika aktörer i samhället. Den  tjärnformation som föreningarna bildar tillsammans lyser starkare än varje stjärna för sig, berättar Olympiakommitténs expert på föreningsverksamhet Eija Alaja ivrigt.

Den finländska idrotten lyser i Tähtiseura-föreningen.

Obs. I och med Tähtiseura-programmet har den tidigare Sinettiseura-
Sigillföreningsverksamheten avslutats.

lapset_ja_nuoret_rats_rgb_72dpi

NURK loistaa Tähtiseurana

NURK, Nykarleby Ridklubb, on Tähtiseura lasten ja nuorten toiminnan osalta.  Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.

NURK on saanut lasten ja nuorten osa-alueen tähtimerkin. Se viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!

– Urheiluseurojen yhteisöllisyys on suuri voimavara suomalaiselle urheilumenestykselle. Tähtiseura-ohjelmalla haluamme vahvistaa yhteistyötä seurojen välillä ja edistää osaltamme hyvinvointia yhä useamman suomalaisen arjessa. Osana Tähtikuviota jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan aina huippu-urheilijaksi asti entistä suuremman taustatuen avulla. Onnittelemme seuraa Tähtimerkistä, kertoo ohjelman tavoitteista Olympiakomitean Lisää liikettä -yksikön johtaja Pekka Nikulainen.

Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

– Pienessä maassa aktiivisesti yhdessä toimiminen on paras mahdollinen tapa luoda yhteisöllisyyttä, kehittyä ja saavuttaa menestystä. Tähtiseura-yhteisöön liittymällä seura saa apua ja työkaluja toiminnan kehittämiseen ja uudistumiseen, vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Seurojen yhdessä muodostama Tähtikuvio loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään, kertoo Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja innostuneena.

Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa.

Huom. Tähtiseuraohjelman myötä aiemmin käytössä ollut Sinettiseuratoiminta on päättynyt.