Vårmöte / Kevätkokous 2022

15 april, 2022

VÄLKOMMEN TILL
Nykarleby Ridklubb r.f.:s vårmöte
Tid: 27.4 kl.18.00
Plats: I Parkbo vid Nykarleby Ridklubb eller på distans via Google Meet, länken kommer upp på Facebook och Instagram före mötet.
Stadgeenliga ärenden.

TERVETULOA
Uudenkaarlepyyn Ratsastuskerho ry:n kevätkokoukseen
Aika: 27.4. kl 18:00
Paikka: Parkbossa Nurkilla tai etänä Google Meetin kautta, linkki ilmestyy Facebookiin ja Instagramiin ennen kokouksen alkua.

 

AGENDA:

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande, sekreterare och 2 protokolljusterare som vid behov fungerar som rösträknare

§3 Gödkännande av arbetsordningen för mötet

§4 Fastställande av de närvarande skriftligen

§5 Fastställande av mötets laglighet och beslutförhet

§6 Föredragning av föreningens bokslut och verksamhetsberättelse för 2021 samt revisionsberättelse

§7 Beslut om bokslutets fastställande liksom ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

§8 Övriga ärenden

§9 Mötets avslutande

 

Kontakta Lena Sjöskog, 050 0479765 senast 24.4. om du har övriga ärenden.