Höstmöte 2021

10 november, 2021

Välkommen på Nykarleby Ridklubb r.f.:s
HÖSTMÖTE

Lördagen den 20 november kl. 13.00 i Parkbo

AGENDA
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare §3 Godkännande av arbetsordningen
§4 Fastställande av mötets lagenlighet och beslutsförhet
§5 Fastställande av de närvarande skriftligen
§6 Verksamhetsplanen för 2022
§7 Budgeten för 2022
§8 Antalet styrelsemedlemmar 2022
§9 Styrelsen 2022
§10 Val av föreningens revisorer §11 Medlemsavgifterna 2022
§12 Övriga ärenden
§13 Mötet avslutas

Övriga ärenden meddelas till ordförande Lena Sjöskog senast 17.11.

Länk för att delta på distans kommer upp på Facebook-sidan!

(OBS PLATSEN!)