Vårmöte flyttas framåt/Kevätkokous siirretään eteenpäin

5 april, 2020

Med anledning av coronaepidemin kommer föreningens vårmöte att hållas när situationen tillåter. Ny tidpunkt tillkännages genom stadgeenlig kallelse.

 

Korona-epidemian takia seuran kevätkokous pidetään myöhemmin, kun tilanne niin sallii. Uusi ajankohta ilmoitetaan seuran sääntöjen mukaisesti.