Styrelsen – Hallitus

Styrelsens kontaktuppgifter 2022 ->
Hallituksen yhteystiedot 2022 ->

nurk.styrelsen@gmail.com

 

Styrelsen 2022: 

Ordförande Lena Sjöskog
Ordinarie medlemmar Sofia Ahlskog, Katrina Nylund, Ida Björkman, Kristina Hummelgård, Mikaela Frostdahl, Wilma Sandström
Suppleanter: Nina Tiittanen, Ida Finnäs

 

ROLLER:

Ordförande – Puheenjohtaja
Lena Sjöskog
lenamsj@gmail.com
0500-479765

Vice ordförande – Varapuheenjohtaja
Sofia Ahlskog
050-4140986

Sekreterare – Sihteeri 
Kristina Hummelgård
kristinahummelgard@outlook.com
040-9113328

Ungdomsansvarig – Nuorisovastaava
Katrina Nylund
044-2703371

Tävlings- och träningsansvarig – Kilpailu- ja valmennusvastaava:
Ida Björkman
050-5939026

Evenemangsansvarig – Tapahtumavastaava:
Wilma Sandström
040-1561520

 

Mikaela Frostdahl, 050-5862187

Suppleanter – Varajäsenet: 

Nina Tiittanen, 050-5892515 (Fastighetsansvarig)
Ida Finnäs, 044-3307485

 

Andra kontaktuppgifter utom styrelsen / Muut yhteystiedot hallituksen ulkopuolelta:

Kassör – Rahastonhoitaja
Ida Skog
nurkkassor@gmail.com

Medlemsekreterare – Jäsensihteeri
Heidi Backman
nurkmedlem@gmail.com

Hemsidan – Kotisivut
Katri Lehtola
katri.lehtola10@gmail.com