Träning – Valmennus

Träna hos oss

Nykarleby Ridklubb erbjuder träningar för ryttare på alla nivåer.

Vill du börja rida på lektion föreslår vi att du tar kontakt med Laura Erkkola och Ridskolan Caprilli.

Träningar i dressyr, banhoppning och fälttävlan ordnas av både föreningens medlemmar och med tränare utifrån. Har du förslag på tränare (både ”prova-på” eller en som kommer regelbundet) tipsa gärna Tävlings- och träningssektionen (nurk.styrelsen@gmail.com). Träningarna hålls vid NURK, Losvika eller Stall Åminne. Håll utkik i kalendern här på hemsidan för mera info eller i ’NURK Träning & Tävling’ – gruppen på facebook.

  • Laura Erkkola – driver ridskolan Caprilli – ger också träningslektioner i alla grenar för längre hunna ryttare med egen häst
  • Tove Övergaard – se Stall Åminnes hemsida http://www.stallaminne.n.nu/
  • Heli Lehto – ordnar träningar främst i fälttävlan.
  • Som ”gäst-tränare” kommer bl.a. Francesco Groppi (banhoppning), Jenni Rintala (dressyr), Minttu Liuko (dressyr) & Pirkko ’Pike’ Herd (alla grenar)

Manegeavgifter

Manegen är 24 x 60 m och har sandbotten. Föreningens manege hyrs av ridskoleföretagaren Laura Erkkola och Ridskolan Caprilli och alla bokningar och betalningar sker via henne.  Läs mer på www.caprilli.fi > Palvelut >>Tallipaikat, maneesi ja traileri.

NURK MEDLEM ÖVRIGA
Engångsavgift 5 € 7 €
10x kort (i kraft 6 mån) 40 € 55 €
Månadskort 30 € 45 €
6 månaders kort 150 € 210 €
Årskort 220 € 280 €
Bokningsavgift 10 €/h 15 €/h

Manegebokningar måste göras senast dagen före så att man hinner informera andra som använder manegen. Försenade bokningar kostar dubbelt avgift.

Bokningsavgift betyder att du har hela manegen för dig själv eller din träningsgrupp. Då får inte andra rida där samtidigt. DÄRTILL måste alla träningsdeltagare sköta sina personliga manegeavgifter om hästarna inte bor i NURKs stall. Alltså 10 € tillsammans för varje timme manegen är i privatbruk + vanliga manegeavgifter av alla ryttare som deltar träningen.

På Pay & jump, banövningar, programridningar och övriga träningstävlings-tillfällen som inte är nivå 1 tävlingar eller högre nivå bör bokningsavgift för manegen och övriga manegeavgifter betalas till företagaren om ingen annan överenskommelse gjorts.

       Terrängbanan

Terrängbanans avgifter
– 10€/ekipage/gång
– 40 € / säsong / NURKare, 60 € /säsong andra
– Betalas till NURKS konto: FI02 5563 0540 0108 89, märke ”terrängbaneavgift”

KOM IHÅG:

– Hoppa aldrig ensam, ha alltid en vuxen med på marken
– Undvik att rid på travbanan! Ifall du ändå rider där; rid på ytterkanten!
– Säkerhetsväst och hjälm obligatoriskt
– Ordnade träningar har förtur! Kolla med Laura (040-7380502) om tider

Treenaa NURKilla

Uudenkaarlepyyn ratsastuskerho tarjoaa valmennuksia ratsastajille joka tasolla.

Jos haluat aloittaa ratsastuksen käymällä ratsastustunneilla, ota yhteyttä Laura Erkkolaan (Ratsastuskoulu Caprilli).

Nurk järjestää valmennuksia niin este-, koulu- ja kenttäratsastuksessakin. Meillä käy sekä omia että seuran ulkopuolisia valmentajia. Jos sinulla on ehdotus valmentajasta, jonka haluaisit kutsua valmentamaan NURKille, kerro ehdotuksesi nurk.styrelsen@gmail.com. Valmennuksia pidetään niin NURKilla, Losvikalla ja Åminnen tallilla. Pidä silmällä kotisivujemme kalenteria ja Facebookin ”NURK Träning & Tävling” – ryhmää valmennuksiin liittyen.

  • Laura Erkkola – ratsastuskoulu Caprillin yrittäjä – pitää ratsastustuntien lisäksi valmennustunteja kaikissa lajeissa ratsastajille omilla hevosilla
  • Tove Övergaard – katso Stall Åminnen kotisivut (ruotsiksi)
  • Heli Lehto – pitää lähinnä kenttäratsastusvalmennuksia
  • Vierasvalmentajina meillä käy mm. Francesco Groppi (esteratsastus), Jenni Rintala (kouluratsastus), Minttu Liuko (kouluratsastus) ja Pirkko ”Pike” Herd (kaikki lajit)

 

Maneesimaksut

Maneesi on hiekkapohjainen ja kooltaan 24 x 60 m. Seuran maneesia vuokrataan yrittäjä Laura Erkkolan kautta ja kaikki varaukset ja maksut hoidetaan hänen kanssaan. Lue lisää www.caprilli.fi -> Palvelut -> Tallipaikat, maneesi ja traileri.

 NURK JÄSEN MUUT
Kertamaksu 5 € 7 €
10 x kortti (voimassa 6 kk) 40 € 55 €
Kk-Kortti 30 € 45 €
6 kk-kortti 150 € 210 €
Vuosikortti 220 € 280 €
Varausmaksu 10 €/h 15 €/h

Maneesivaraukset tulee tehdä viimeistään päivää ennen jotta varauksesta ehditään ilmoittaa muille maneesia käyttäville. Myöhemmin varatuista vuoroista peritään kaksinkertainen maksu.

Maneesin varaus tarkoittaa, että saat koko maneesin omaan tai valmennusryhmäsi käyttöön. Tällöin muut eivät saa ratsastaa maneesissa. Lisäksi valmentautujat, joiden hevoset eivät asu NURKin tallilla, tulee maksaa maneesin käyttömaksu. Eli maneesin varausmaksu on 10 € / tunti ja lisäksi jokainen vierasratsastaja maksaa maneesin käyttömaksunsa.

Pay & Jumpeissa, rataharjoituksissa ja muissa harjoituskilpailu-tapahtumissa jotka eivät ole tason 1- kilpailuja tai korkeampia, maksetaan vaurasmaksu yrittäjälle, jollei muuta ole sovittu.

Maastoesterata

Maastoesteradan maksut
– 10 € / ratsukko / kerta
– 40 € /kausi nurkilaiset, 60 € / kausi ei-nurkilaiset
– maksetaan NURKIN tilille FI02 5563 0540 0108 89, viestikenttään kirjoita ”terrängbaneavgift”

MUISTA:

– Älä koskaan hyppää yksin, sinulla on aina oltava aikuinen mukanasi ilman hevosta
– Vältä ratsastamista raviradalla. Jos kuitenkin ratsastat siellä, ratsastathan ainoastaan ulkolaidoilla.
– Turvaliivi ja kypärä ovat pakollisia
– Järjestetyt valmennukset ovat etusijalla. Ole Lauraan (040-7380502) yhteydessä ja kysy, onko rata varattu.