Styrelsen – Hallitus

Styrelsens kontaktuppgifter 2021 ->
Hallituksen yhteystiedot 2021 ->

nurk.styrelsen@gmail.com

Ordförande och fastighetsansvarig  – Puheenjohtaja ja kiinteistövastaava 
Lena Sjöskog
lenamsj@gmail.com
0500-479765

Vice ordförande – Varapuheenjohtaja
Sofia Ahlskog
050-4140986

Sekreterare och ungdomsansvarig – Sihteeri ja nuorisovastaava
Katrina Nylund
044-2703371

Andra medlemmar i styrelse – Hallituksen muut jäsenet:

Tävlings- och träningsansvarige – Kilpailu- ja valmennusvastaava:
Ida Björkman
050-5939026

Evenemangsansvarig – Tapahtumavastaava:
Kristina Hummelgård
kristinahummelgard@outlook.com
040-9113328

Suppleanter – Varajäsenet: 

Nina Tiittanen, 050-5892515
Mikaela Frostdahl, 050-5862187

Andra kontaktuppgifter / Muut yhteystiedot:

Kassör – Rahastonhoitaja
Ida Skog
nurkkassor@gmail.com

Medlemsekreterare – Jäsensihteeri
Heidi Backman
nurkmedlem@gmail.com

Hemsidan – Kotisivut
Katri Lehtola
katri.lehtola10@gmail.com