Kontakt – Ota yhteyttä

Styrelsens kontaktuppgifter 2020
Hallituksen yhteystiedot 2020

nurk.styrelsen@gmail.com

Ordförande och fastighetsansvarig  – Puheenjohtaja ja kiinteistövastaava 
Lena Sjöskog
lenamsj@gmail.com
0500-479765

Vice ordförande – Varapuheenjohtaja
Sofia Ahlskog

Sekreterare och ungdomsansvarig – Sihteeri ja nuorisotyövastaava
Katrina Nylund
044-2703371

Andra medlemmar i styrelse – Hallituksen muut jäsenet:
Ida Björkman – tävlings- och träningsansvarige

Evenemangsansvarig: styrelsen

 

Andra kontaktuppgifter / Muut yhteystiedot:

Kassör – Rahastonhoitaja
Ida Skog
nurkkassor@gmail.com

Medlemsekreterare – Jäsensihteeri
Heidi Backman
nurkmedlem@gmail.com

Hemsidan – Kotisivut
Katri Lehtola
katri.lehtola10@gmail.com