Kontakt – Ota yhteyttä

Styrelsens kontaktuppgifter
Hallituksen yhteystiedot

nurk.styrelsen@gmail.com

Ordförande – Puheenjohtaja
Lena Sjöskog
lenamsj@gmail.com
0500-479765

Vice ordförande – Varapuheenjohtaja
Sofia Ahlskog

Sekreterare – Sihteeri
Katrina Nylund
044-2703371

Andra medlemmar i styrelse – Hallituksen muut jäsenet:
Kaisa Klemola
Ansa Nummijärvi

Suppleanter – Varajäsenet :
Sanna-Mari Pitkänen
Nina Tiittanen

 

Andra kontaktuppgifter / Muut yhteystiedot:

Kassör – Rahastonhoitaja
Ida Skog
nurkkassor@gmail.com

Medlemsekreterare – Jäsensihteeri
Cecilia Snellman
nurkmedlem@gmail.com

Fastigheter – Kiinteistöt
Marika Lillkung
marika.lillkung@netikka.fi

Hemsidan – Kotisivut
Katri Lehtola
katri.lehtola10@gmail.com