Bli medlem – Tule jäseneksi

Fyll i formuläret på FRF:s sida om du vill bli medlem i NURK (obs. FRF:s sida är på finska)
Täytä lomake SRL:n sivulla jos haluat tulla NURKin jäseneksi

Du kan även skicka e-mail till medlemsekreterare Heidi Backman nurkmedlem@gmail.com

Voit myös lähettää e-postia jäsensihteeri Heidi Backmanille nurkmedlem@gmail.com

 

Som medlem i Nykarleby Ridklubb får du följande förmåner / Jäsenenä saat seuraavat edut:
– NURKs medlemsinformation / NURKin jäsentiedotteita
– Billigare ridlektion vid ridskolan / Edullisemmat hinnat ratsastuskoulutunneista
– Lägre startavgift på klubbtävlingar / Edullisemmat kilpailujen lähtömaksut
– Ungdomsverksamhet med kvalitet / Toimintaa lapsille ja nuorille

 

Vill du också vara medlem i Finlands Ryttarförbund (FRF) tillkommer följande förmåner / Sinulla on halutessasi mahdollisuus myös liittyä Suomen Ratsastajainliittoon (SRL) ja tällöin saat myös nämä edut:
– Hippostidningen 8 x per år  / Hippos-lehti 8 x vuodessa
– LokalTapiolas olycksfallsförsäkring / LähiTapiolan tapaturmavakuutus
– Rättighet att lösa ut tävlingslicenser / Oikeus lunastaa kilpailulisenssejä
– Rätt att avlägga prov för FRFs ryttarmärken / Oikeus suorittaa SRL:n ratsastustaitomerkkejä
– Rabatter från FRFs samarbetspartners / Alennuksia SRL:n yhteistyökumppaneilta

 

OBS! Av Finlands Ryttarförbund godkända ridskolor, fordras att ryttare som rider regelbundet på lektion skall vara medlemmar i FRF.
HUOM! Suomen Ratsastajainliiton hyväksymillä ratsastuskouluilla säännöllisesti ratsastavia suositellaan vahvasti liittymään SRL:ään.

 

SRL:n jäsenhinnat / FRF:s medlempriser

SRL SENIORI 54 €  (FRF SENIOR)
SRL JUNIORI 47 € (FRF JUNIOR)
SRL PERHEJÄSEN SENIORI 27 € (FRF FAMILJEMEDLEM SENIOR)
SRL PERHEJÄSEN JUNIORI 23,50 € (FRF FAMILJEMEDLEM JUNIOR)

NURKin hinnat / NURKs priser 2021 (muutos: tukijäsen hinta nousee 2020->2021, 5 € -> 10 €)

JUNIORI 10 € (JUNIOR)
SENIORI 15 € (SENIOR)
TUKIJÄSEN 10 € (STÖDMEDLEM)