Bli medlem – Tule jäseneksi

Fyll i formuläret om du vill bli medlem i NURK
Täytä lomake jos haluat tulla NURKin jäseneksi

Du kan även skicka e-mail till medlemsekreterare Cecilia Snellman nurkmedlem@gmail.com

Voit myös lähettää e-postia jäsensihteeri Cecilia Snellmanille nurkmedlem@gmail.com